Romantiek Tip


Chopin, Frederic (1810-1849) - Chopin Complete Works
L Oeuvre Integrale

Dit is niet de eerste uitvoerige box met werken van Chopin, dit jaar verschenen. Om op te vallen, moet deze dus iets bijzonders hebben. Dat is de prijs plus de combinatie van recente en oude opnamen. Hoogtepunten onder de recente zijn die van Bella Davidovich (preludes), Kissin (concerten) en Cor de Groot (mazurka's). Hoogtepunten onder de oude zijn die van Rachmaninoff, Barere, Rosenthal (een leerling van Chopins vriend Liszt!) en de Engelsman Solomon. Men hoort de ouderdom nog een beetje, maar men hoort nog meer een overrompelend meesterschap, een durf volstrekt in de geest van, de volstrekte vanzelfsprekendheid van een eigen geluid. Terwijl Chopin nog doorging voor een saloncomponist toonden zij ons Chopin als een aristocraat die alle vormen en emoties naar zijn hand kon zetten.